GPS

RT90

X = 6617777    (Norr)
Y = 1612077    (Öster)

WGS84

Lat N   59º 39' 53"
Lon E  17º 47' 37"

Decimal

Lat  59.6647
Lon 17.7938

 

Suckunge 562
195 92  MÄRSTA

Tel: 073-781 81 24

.                                                   Vägbeskrivning

.

Från Stockholm:
 • Åk E4 norrut, tag av mot MÄRSTA.
 • Efter långa nedförsbacken, åk till höger mot Märsta i stora rondellen.
 • Åk rakt igenom Märsta mot ODENSALA. Du åker under en järnvägsbro. Fortsätt ca 2 km.
 • Direkt efter en skarp högerböj, sväng höger mot HOVA.
  NOLLSTÄLL TRIPPMÄTAREN HÄR!
 • Vägen går i en ögla under vägen du kom, under järnvägen.
 • När trippmätaren visar 3,7 km är du framme. Då har du nyss passerat en 70-skylt och har en busskur (Tallbacken) på vänster sida. Mittemot busskuren svänger du upp till höger på en liten grusväg.
  Första röda huset på vänster sida.

Från Uppsala:
(Gamla Stockholmsvägen)
 • Åk Gamla Stockholmsvägen (255) söderut. Passera Vassunda (50 km/tim).
 • Passera en 70- och en 90-skylt och en bensinmack "pump" på höger sida.
 • Ca 500 m efter macken, tag vänster mot SKOTTSILA / TIBBLE.
 • Passera Tibble och åk vidare ca 1,5 km. Du passerar under en kraftledning.
 • Strax efter kraftledningen, tag av höger mot HOVA.
  NOLLSTÄLL TRIPPMÄTAREN HÄR!
 • Passera igenom Hova.
 • När trippmätaren visar 4,0 km är du framme. Du har nyss passerat en 70-skylt och har en busskur (Tallbacken) på höger sida. Mittemot busskuren svänger du upp till vänster på en liten grusväg.
  Första röda huset på vänster sida.

 

Från Uppsala:
(över Knivsta)
 • Åk E4 södrut mot Stockholm
 • Tag av mot KNIVSTA. Höger efter avfarten.
 • Tag vänster mot ODENSALA. Efter ett par hundra meter får du järnvägen på höger sida.
 • Tag vänster mot ODENSALA i T-korsningen vid järnvägen.
 • Höger i nästa T-korsning in på Forsbyvägen.
 • Efter Knivsta kyrka, tag av höger mot SKOTTSILA.
 • Straxt efter Skottsila kommer avtagsvägen till vänster mot HOVA.
  NOLLSTÄLL TRIPPMÄTAREN HÄR!
 • Passera igenom Hova.
 • När trippmätaren visar 4,0 km är du framme. Du har nyss passerat en 70-skylt och har en busskur (Tallbacken) på höger sida. Mittemot busskuren svänger du upp till vänster på en liten grusväg.
  Första röda huset på vänster sida.

 

Från Sigtuna:
 • Åk väg 263 mot Märsta.
 • Tag av vänster väg 255 mot UPPSALA.
 • Efter 800 m, tag av till höger mot ODENSALA.
 • Åk ca 3,5 km fram till en T-korsning. Sväng vänster mot HOVA.
  NOLLSTÄLL TRIPPMÄTAREN HÄR!
 • När trippmätaren visar 3,6 km är du framme. Du har nyss passerat en 70-skylt och har en busskur (Tallbacken) på vänster sida. Mittemot busskuren svänger du upp till höger på en liten grusväg.
  Första röda huset på vänster sida.

Tillbaka